Frame

2. Geriatrik Onkoloji KongresiBİLİMSEL KONU BAŞLIKLARI
• Geriatrik onkolojide ulusal ve uluslararası perspektif
Hücresel yaşlanma, immün yaşlanma ve kanser
• Geriatrik onkoloji hastalarında kemotoksisite öngörülebilir mi?
• Yaşlı hastalarda Fizyoloji ve Farmakoloji: Kemoterapötikler ve hedefe yönelik ajanlar
• Yaşlı Kanser hastalarında Polifarmasi ve ilaç etkileşimleri
• Geriatrik Onkoloji Hastalarında değerlendirme: Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme kime ne zaman?
• Geriatrik kanser hastaların yönetiminde geriatristlerin rolü
• Yaşlı insanlar tarama programlarından çıkartılmalı mı?
• Yaşlı meme kanseri hastalarında genomik testlerin önemi: Oncotype, Prosigna Mammaprint vs
• Solid tümörlerde immunoterapi
• Yaşlı meme kanserlerinde cerrahi karar mekanizmaları
• Yaşlı meme kanserlerinde adjuvan tedavi : Kemoterapi gereksiz mi?
• Yaşlı meme kanseri hastalarında kemoterapi ve kardiyak problemler
• Yaşlı meme kanseri hastalarında hedefe yönelik ajanlar
• Yaşlı akciğer kanseri olgularında tedavi kararını etkileyen faktörler
• Yaşlı akciğer kanseri olgularında hedefe yönelik tedaviler : Etkinlik ve güvenlik
• Yaşlı akciğer kanseri olgularında küratif radyoterapi, kemoradyoterapi kararını etkileyen faktörler
• Yaşlı genitoüriner kanserli olgularda cerrahi: Ne zaman ? Kime?
• Yaşlı RCC olgularında Hedefe yönelik ajanlar ve immunoterapi: Seçim ve sıralama?
• Yaşlı Kastrasyon Dirençli Prostat kanseri tedavisi : Kemoterapi mi Yeni hormonal ajanlar mı?
• Yaşlı metastatik malign melanom olgularında immünoterapi
• Yaşlı jinekolojik kanserli olgularda cerrahinin prensipleri
• Yaşlı jinekolojik kanserli olgularda kemoterapi ve doz yoğunşuğunu sağlama
• Yaşlı jibekolojik kanserli olgularda biyolojik ajanlar riskli mi?
• Yaşlı kolorektal kanser olgularında cerrahi
• Yaşlı kolorektal kanserlerde sistemik tedavi seçimi
• Yaşlı mide kanseri olgularında tedavi paternleri
• Yaşlı kanser hastalarında Kemik sağılığı ve komplikasyonların önlenmesi
• Yaşlı kanser hastalarında bifosfonat kullanımı: Güvenlik ve tolerabilite
• Yaşlı kanserli hastalarda palyatif semptom kümelerine yaklaşım ne olmalı?
• Yaşlı kanserli hastalarda nutrisyon sorunları ve çözümler
• KURS PROGRAMI daha sonra açıklanacaktır.